Rekisterinpitäjä

Nordic Graphics Oy
PL 22
02771 ESPOO
y-tunnus 2773679-8
puh. 0400343808
sähköposti: info@nordicgraphics.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nordic Graphics Oy
Tatu Rautiainen
PL 22
02771 ESPOO
puh. 0400343808
sähköposti: tatu.rautiainen@nordicgraphics.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

4. Rekisterin sisältö

Etunimi, sukunimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat ja -kiellot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöiltä itseltään

Yritysten kotisivuilta

Suomen Asiakastieto Oy:ltä

Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin kuin tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Evästeiden käyttö (cookies)

Palvelussa käytetään evästeitä.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivulla.

Kävijällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.

8. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin, salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.